Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0903490388

Bơm bánh răng Danfoss- SNP2, SNP3, SKP1

Còn hàng

Liên hệ giá

MÔ TẢ SẢN PHẨM - Áp suất lớn nhất: 270 (bar) - Dải lưu lượng riêng: 22-90 (cm3/vòng) - 2 dòng sản phẩm: SNP3NN và SEP3NN TÍNH NĂNG   SNP3NN Bơm kép SNP3NN và  SNP3NN Bơm kép SNP3NN và SNP2NN   1 - SNP3NN: Dòng bơm bánh răng tiêu chuẩn Mã bơm 22 26 33 38 44 48 55 63 75 90 Lưu lượng riêng            (cm3/vòng) 22.1 26.2 33.1 37.9 44.1 48.3 55.1 63.4 74.4 88.2 Lưu lượng tại vận tốc lớn nhất      (lít/phút) 66 78 99 106.4 123.2 134.4 126.5 145 172.5 207 Áp suất lớn...

MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Áp suất lớn nhất: 270 (bar)
- Dải lưu lượng riêng: 22-90 (cm3/vòng)
- 2 dòng sản phẩm: SNP3NN và SEP3NN
TÍNH NĂNG
 
Bơm bánh răng áp suất cao: Pmax- 300 bar

Bơm kép dùng trên xe lu, xe xúc lật.

alt

SNP3NN

Bơm kép SNP3NN và  SNP3NN

Bơm kép SNP3NN và SNP2NN

 

1 - SNP3NN: Dòng bơm bánh răng tiêu chuẩn

Mã bơm

22

26

33

38

44

48

55

63

75

90

Lưu lượng riêng            (cm3/vòng)

22.1

26.2

33.1

37.9

44.1

48.3

55.1

63.4

74.4

88.2

Lưu lượng tại vận tốc lớn nhất      (lít/phút)

66

78

99

106.4

123.2

134.4

126.5

145

172.5

207

Áp suất lớn nhất (bar)

270

270

270

270

270

250

250

230

200

170

Áp suất định mức (bar)

250

250

250

250

250

230

230

210

180

150

Vận tốc tại áp suất định mức (vòng/phút)

3000

3000

3000

2800

2800

2800

2300

2300

2300

2300

Trọng lượng   (kg)

6.8

6.8

7.2

7.3

7.5

7.6

7.8

8.1

8.5

8.9

 

2- SEP3NN: Dòng bơm bánh răng áp suất trung bình

Mã bơm

22

26

33

38

44

Lưu lượng riêng             (cm3/vòng)

22.1

26.2

33.1

37.9

44.1

Lưu lượng tại vận tốc lớn nhất     (lít/phút)

55.25

65.5

82.75

87.17

101.43

Áp suất lớn nhất  (bar)

230

230

230

230

200

Áp suất định mức (bar)

210

210

210

210

180

Vận tốc tại áp suất định mức (vòng/phút)

2500

2500

2500

2300

2300

Trọng lượng   (kg)

5.7

5.8

6.1

6.2

6.4