Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0903490388

Bơm thủy lực Danfoss (90L055, 90L075, 90L100, 90L130, 90L250...)

Còn hàng

Liên hệ giá

MÔ TẢ SẢN PHẨM - Áp suất lớn nhất: 480 (bar). - Dải lưu lượng: 30 – 250 (cm3/vòng) - Bơm kiểu mạch kín, thay đổi được lưu lượng.           TÍNH NĂNG - Series  90 Mã Bơm 30 42 55 75 100 130 180 250 Lưu lượng riêng (cm3/vòng) 30 42 55 75 100 130 180 250  (in3/vòng) 1.83 2.56 3.35 4.57 6.10 7.93 10.98 15.25 Lưu lượng riêng của bơm nạp  (cm3/vòng) 8,11,14 8,11,14 17 20 26 26,34 47 65  (in3/vòng) 0.5, 0.86 0.5, 0.86 1.03 1.2 1.6 1.6,2.07 2.82 3.9 Áp suất định mức                                       (bar) 420 420 420 420 420 420 420 420 (psi) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000   Áp suất lớn nhất    (bar) 480 480 480 480 480 480 480 480 (psi) 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000   Áp suất bơm nạp ( bar) 24 24 24 24 24 24 24 24 Vận tốc...

MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Áp suất lớn nhất: 480 (bar).
- Dải lưu lượng: 30 – 250 (cm3/vòng)
- Bơm kiểu mạch kín, thay đổi được lưu lượng.        
 
TÍNH NĂNG

Series  90

Mã Bơm

30

42

55

75

100

130

180

250

Lưu lượng riêng

(cm3/vòng)

30

42

55

75

100

130

180

250

 (in3/vòng)

1.83

2.56

3.35

4.57

6.10

7.93

10.98

15.25

Lưu lượng riêng của bơm nạp

 (cm3/vòng)

8,11,14

8,11,14

17

20

26

26,34

47

65

 (in3/vòng)

0.5, 0.86

0.5, 0.86

1.03

1.2

1.6

1.6,2.07

2.82

3.9

Áp suất định mức                                      

(bar)

420

420

420

420

420

420

420

420

(psi)

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

  Áp suất lớn nhất   

(bar)

480

480

480

480

480

480

480

480

(psi)

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

  Áp suất bơm nạp ( bar)

24

24

24

24

24

24

24

24

Vận tốc nhỏ nhất  (vòng/phút)

500

500

500

500

500

500

500

500

Vận tốc lớn nhất  (vòng/phút)

4200

4200

3900

3600

3300

3100

2600

2300

Trọng lượng  (kg)

28

34

40

49

68

88

136

154