Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0903490388

Bơm thủy lực Piston Danfoss (FRR090, ERR130, ERL147....)

Còn hàng

Liên hệ giá

MÔ TẢ SẢN PHẨM - Áp suất lớn nhất: 400 (bar) - Dải lưu lượng: 25-147 (cm3/vòng) - Bơm kiểu mạch hở, thay đổi được lưu lượng. TÍNH NĂNG   - Series K và L Mã Bơm L25C L30D K38C K45D Lưu lượng riêng (cm3/vòng) 25 30 38 45  (in3/vòng) 1.53 1.83 2.32 2.75   Áp suất định mức bar 260 210 260 210 psi 3770 3045 3770 3045   Áp suất lớn nhất bar 350 300 350 300 psi 5075 4350 5075 4350 Vận tốc nhỏ nhất  (vòng/phút) 500 500 500 500 Vận tốc lớn nhất  (vòng/phút) 3200 3200 2600 2650 Trọng lượng (kg) Cửa hút, đẩy hướng trục 19 19 19 19 Cửa hút,...

MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Áp suất lớn nhất: 400 (bar)
- Dải lưu lượng: 25-147 (cm3/vòng)
- Bơm kiểu mạch hở, thay đổi được lưu lượng.
TÍNH NĂNG
 
Series K và L

Mã Bơm

L25C

L30D

K38C

K45D

Lưu lượng riêng

(cm3/vòng)

25

30

38

45

 (in3/vòng)

1.53

1.83

2.32

2.75

  Áp suất định mức

bar

260

210

260

210

psi

3770

3045

3770

3045

  Áp suất lớn nhất

bar

350

300

350

300

psi

5075

4350

5075

4350

Vận tốc nhỏ nhất  (vòng/phút)

500

500

500

500

Vận tốc lớn nhất  (vòng/phút)

3200

3200

2600

2650

Trọng lượng (kg)

Cửa hút, đẩy hướng trục

19

19

19

19

Cửa hút, đẩy hướng kính

24

24

24

24


 

Series  H

Mã Bơm

H57B

H75D

Lưu lượng riêng

(cm3/vòng)

57

75

 (in3/vòng)

3.48

4.57

  Áp suất định mức

bar

310

210

psi

4495

3045

  Áp suất lớn nhất

bar

400

300

psi

5800

4350

Vận tốc nhỏ nhất  (vòng/phút)

500

500

Vận tốc lớn nhất  (vòng/phút)

2600

2400

Trọng lượng (kg)

Cửa hút, đẩy 
hướng trục

24

24

Cửa hút, đẩy 
hướng kính

27

27

 

Series  G

Mã bơm

G74B

G90C

Lưu lượng riêng

(cm3/vòng)

74

90

 (in3/vòng)

4.52

5.49

  Áp suất định mức

bar

310

260

psi

4495

3770

  Áp suất lớn nhất

bar

400

350

psi

5800

5075

Vận tốc nhỏ nhất  (vòng/phút)

500

500

Vận tốc lớn nhất  (vòng/phút)

2400

2200

Trọng lượng (kg)

Cửa hút, đẩy
hướng trục

29

29

Cửa hút, đẩy
hướng kính

36

36 

Series  E

Mã bơm

E100B

E130B

E147C

Lưu lượng riêng

(cm3/vòng)

100

130

147

 (in3/vòng)

6.1

7.93

8.97

  Áp suất định mức

bar

310

310

260

psi

4495

4495

3770

  Áp suất lớn nhất

bar

400

400

350

psi

5800

5800

5075

Vận tốc nhỏ nhất  (vòng/phút)

500

500

500

Vận tốc lớn nhất  (vòng/phút)

2450

2200

2100

Trọng lượng (kg)

Cửa hút, đẩy 
hướng trục

52

52

52

Cửa hút, đẩy
hướng kính

56

56

56