Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0903490388

Motor thủy lực bánh răng Danfoss (OMP,OMS,OMV,OMT.OMH.OMM.OML)

Còn hàng

Liên hệ giá

Liên hệ: 0971 771 441   - Dòng OMH- OMP- OMV- OMS- OMT: Mô tơ thủy lực cỡ trung (Tài liệu kỹ thuật tham khảo cui lòng liên hệ) Mã mô tơ 200 250 315 400 500 Lưu lượng riêng (cm3/vòng) 201.3 252.0 314.9 396.8 470.6 (in3/vòng) 12.32 15.42 19.27 24.28 28.80 Vận tốc lớn nhất (vòng/phút) liên tục 370 295 235 185 155 tức thời(1) 445 350 285 225 190   Mômen lớn nhất (Nm) liên tục 340 340 340 340 340 tức thời(1) 510 510 540 540 540 đỉnh(2) 640 785 835 835 835 Công suất đầu ra lớn nhất (kW) liên tục 11.2 7.5 5.2 4.8 3.7 tức thời(1) 17.2 11.9 9.7 8.2 6.0 Áp...

Liên hệ: 0971 771 441

 

- Dòng OMH- OMP- OMV- OMS- OMT: Mô tơ thủy lực cỡ trung (Tài liệu kỹ thuật tham khảo cui lòng liên hệ)

Mã mô tơ

200

250

315

400

500

Lưu lượng riêng

(cm3/vòng)

201.3

252.0

314.9

396.8

470.6

(in3/vòng)

12.32

15.42

19.27

24.28

28.80

Vận tốc lớn nhất (vòng/phút)

liên tục

370

295

235

185

155

tức thời(1)

445

350

285

225

190

 

Mômen lớn nhất (Nm)

liên tục

340

340

340

340

340

tức thời(1)

510

510

540

540

540

đỉnh(2)

640

785

835

835

835

Công suất đầu ra lớn nhất (kW)

liên tục

11.2

7.5

5.2

4.8

3.7

tức thời(1)

17.2

11.9

9.7

8.2

6.0

Áp suất lớn nhất

liên tục

(bar)

175

175

175

155

125

(psi)

2540

2540

2540

2250

1810

tức thời(1)

(bar)

200

200

200

190

160

(psi)

2900

2900

2900

2760

2320

đỉnh(2)

(bar)

225

225

225

210

180

(psi)

3300

3300

3300

3050

2610

Lưu lượng lớn nhất (lít/phút)

liên tục

75

75

75

75

75

tức thời(1)

90

90

90

90

90

Vận tốc nhỏ nhất(3) (vòng/phút)

10

10

8

5

5

Trọng lượng(4) (kg)

10.5

11.0

11.5

12.3

13


1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút.
2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.
3) : Hoạt động tại vận tốc nhỏ có thế gây ồn.
4) : Tham khảo