Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0903490388

Motor thủy lực Piston Danfoss 51D

Còn hàng

Liên hệ giá

MÔ TẢ SẢN PHẨM - Áp suất làm việc lớn nhất: 510 (bar) - Dải lưu lượng: 60 và 250 (cm3/vòng) - Mô tơ thủy lực piston hướng trục, lưu lượng riêng thay đổi. TÍNH NĂNG - Series 51 và 51-1   Mã mô tơ 60 80 110 160 250 Lưu lượng riêng lớn nhất (cm3/vòng) 60.0 80.7 109.9 160.9 250.0 (in3/vòng) 3.66 4.92 6.71 9.82 15.26 Lưu lượng riêng nhỏ nhất (cm3/vòng) 12.0 16.1 22.0 32.2 50.0 (in3/vòng) 0.73 0.98 1.34 1.96 3.05 Áp suất định mức (bar) 480 (psi) 7000   Áp suất lớn...

MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Áp suất làm việc lớn nhất: 510 (bar)
- Dải lưu lượng: 60 và 250 (cm3/vòng)
- Mô tơ thủy lực piston hướng trục, lưu lượng riêng thay đổi.
TÍNH NĂNG

- Series 51 và 51-1

  Mã mô tơ

60

80

110

160

250

Lưu lượng riêng lớn nhất

(cm3/vòng)

60.0

80.7

109.9

160.9

250.0

(in3/vòng)

3.66

4.92

6.71

9.82

15.26

Lưu lượng riêng nhỏ nhất

(cm3/vòng)

12.0

16.1

22.0

32.2

50.0

(in3/vòng)

0.73

0.98

1.34

1.96

3.05

Áp suất định mức

(bar)

480

(psi)

7000

  Áp suất lớn nhất

(bar)

510

(psi)

7400

Vận tốc định mức (vòng/phút)

Tại lưu lượng lớn nhất

3600

3100

2800

2500

2200

Tại lưu lượng nhỏ nhất

5600

5000

4500

4000

3400

Vận tốc lớn nhất (vòng/phút)

Tại lưu lượng lớn nhất

4400

4000

3600

3200

2700

Tại lưu lượng nhỏ nhất

7000

6250

5600

5000

4250

  Trọng lượng (kg)

28

32

44

56

86