Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0903490388

Phụ tùng bơm HPV35 lắp đặt cho máy PC60-3, PC60-5, PC60-6

Còn hàng

Liên hệ giá

MODEL APPLICATION MODEL NO JIC NO DESCRIPTION QTY REMARK HPV35 PC60-5 1 J610065-0-20R CYL.BLK&VALVE PLATE RH(FRT) 1 708-21-00.. 1 J610065-0-20L CYL.BLK&VALVE PLATE LH(RR) 1 708-21-00.. 2 J610065-0-111 RETAINER(SET PLATE) 1 708-21-13.. 3 J610065-0-010 PISTON SHOE (9PCS/SET) 9 708-21-13.. 4 J610065-0-411 SWASH PLATE (CAM ROCKER) 1 708-21-13.. 5 J610065-0-42F CRADLE FRONT 1 708-21-12.. 6 J610065-0-42B CRADLE REAR 1 708-21-12..      

MODEL

APPLICATION
MODEL

NO JIC NO DESCRIPTION QTY REMARK

HPV35

PC60-5 1 J610065-0-20R CYL.BLK&VALVE PLATE RH(FRT) 1 708-21-00..
1 J610065-0-20L CYL.BLK&VALVE PLATE LH(RR) 1 708-21-00..
2 J610065-0-111 RETAINER(SET PLATE) 1 708-21-13..
3 J610065-0-010 PISTON SHOE (9PCS/SET) 9 708-21-13..
4 J610065-0-411 SWASH PLATE (CAM ROCKER) 1 708-21-13..
5 J610065-0-42F CRADLE FRONT 1 708-21-12..
6 J610065-0-42B CRADLE REAR 1 708-21-12..