Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0903490388

Phụ tùng bơm HPV55 lắp đặt cho máy PC100/120-3,5 và PW100-3/5

Còn hàng

Liên hệ giá

  MODEL APPLICATION MODEL NO JIC NO DESCRIPTION QTY REMARK HPV55 PC120-3 PC120-3 PC120-5 1 J610123-0-20R CYL.BLK&VALVE PLATE RH(FRT) 1 708-23-00.. 1 J610123-0-20L CYL.BLK&VALVE PLATE LH(RR) 1 708-23-00.. 2 J610123-0-111 RETAINER (SET PLATE) 1 708-23-13.. 3 J610123-0-010 PISTON SHOE (9PCS/SET) 9 708-23-13.. 4 J610123-0-411 CAM ROCKER 1 708-23-13.. 5 J610123-0-42F CRADLE FRONT (72MM BEARING) 1   6 J610123-0-42B CRADLE REAR 1   7 J610123-0-51F SHAFT FRONT 1 708-23-12.. 8 J610123-0-51B SHAFT REAR 1 708-23-12..

 
MODEL

APPLICATION
MODEL

NO JIC NO DESCRIPTION QTY REMARK

HPV55

PC120-3

PC120-3
PC120-5
1 J610123-0-20R CYL.BLK&VALVE PLATE RH(FRT) 1 708-23-00..
1 J610123-0-20L CYL.BLK&VALVE PLATE LH(RR) 1 708-23-00..
2 J610123-0-111 RETAINER (SET PLATE) 1 708-23-13..
3 J610123-0-010 PISTON SHOE (9PCS/SET) 9 708-23-13..
4 J610123-0-411 CAM ROCKER 1 708-23-13..
5 J610123-0-42F CRADLE FRONT (72MM BEARING) 1  
6 J610123-0-42B CRADLE REAR 1  
7 J610123-0-51F SHAFT FRONT 1 708-23-12..
8 J610123-0-51B SHAFT REAR 1 708-23-12..