Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0903490388

Phụ tùng bơm K3V140 lắp đặt cho máy SK300, S280, S290, S2903/5

Còn hàng

Liên hệ giá

MODEL APPLICATION MODEL NO JIC NO DESCRIPTION QTY REMARK K3V140DT K912(NEW) K916 SK300-2 HD1220 S280 SE280 R290 1 J113140-0-20R C/BLOCK&VALVE PLATE RH 1 2437U214S13 1 J113140-0-20L C/BLOCK&VALVE PLATE LH 1 2437U214S14 1-1 J113140-0-20R-1 C/BLK&V.PLATE RH(SLEEVE) 1   1-1 J113140-0-20L-1 C/BLK&V.PLATE LH(SLEEVE) 1   2 J113140-0-291 PUMP SPRING(9PCS/SET) 9 2437U214S.. 3 J113140-0-292 SPACER 1 2437U214S.. 4 J113140-0-110 SET PLATE&BALL GUIDE 1   5 J113140-0-010 PISTON SHOE SET (9PCS/SET) 9 38A01-11/.. 6 J113140-0-131 SHOE PLATE 1 2441U564S.. 7 J113140-0-400 SWASH PLATE&SUPPORT 1 2437U214S30 8 J113140-0-51F SHAFT FRONT 1 2437U214S.. 9 J113140-0-51B.. SHAFT REAR (Z=12) 1 2437U214S.. 9 J113140-0-51B.. SHAFT REAR (Z=13)

MODEL

APPLICATION
MODEL

NO JIC NO DESCRIPTION QTY REMARK

K3V140DT

K912(NEW)
K916
SK300-2
HD1220
S280
SE280
R290
1 J113140-0-20R C/BLOCK&VALVE PLATE RH 1 2437U214S13
1 J113140-0-20L C/BLOCK&VALVE PLATE LH 1 2437U214S14
1-1 J113140-0-20R-1 C/BLK&V.PLATE RH(SLEEVE) 1  
1-1 J113140-0-20L-1 C/BLK&V.PLATE LH(SLEEVE) 1  
2 J113140-0-291 PUMP SPRING(9PCS/SET) 9 2437U214S..
3 J113140-0-292 SPACER 1 2437U214S..
4 J113140-0-110 SET PLATE&BALL GUIDE 1  
5 J113140-0-010 PISTON SHOE SET (9PCS/SET) 9 38A01-11/..
6 J113140-0-131 SHOE PLATE 1 2441U564S..
7 J113140-0-400 SWASH PLATE&SUPPORT 1 2437U214S30
8 J113140-0-51F SHAFT FRONT 1 2437U214S..
9 J113140-0-51B.. SHAFT REAR (Z=12) 1 2437U214S..
9 J113140-0-51B.. SHAFT REAR (Z=13)