Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0903490388

Phụ tùng bơm K3V180 lắp đặt cho máy SK400-1, SK450-6, SK450-1, SK450, R290, R300, S300

Còn hàng

Liên hệ giá

MODEL APPLICATION MODEL NO JIC NO DESCRIPTION QTY REMARK K3V180DT SK400-2 HD1250V2 S330 S360 S450 SE350 SE450 R360 R420 1 J113180-0-20R CYL/BLOCK&VALVE PLATE RH 1 609-74122.. 1 J113180-0-20L CYL/BLOCK&VALVE PLATE LH 1 609-74123.. 2 J113180-0-291 BLOCK SPRING 9 609-74212.. 3 J113180-0-292 SPACER 1 609-74213.. 4 J113180-0-110 SET PLATE&BALL GUIDE 1   5 J113180-0-010 PISTON SHOE SET (9PCS/SET) 9 609-75300.. 6 J113180-0-131 SHOE PLATE 1 619-31628.. 7 J113180-0-400 SWASH PLATE&SUPPORT 1 609-74115.. 8 J113180-0-51F.. SHAFT FRONT (Z=17) 1 609-74201.. 8 J113180-0-51F-1 SHAFT REAR (KB) 1   9 J113180-0-51B.. SHAFT REAR 1 609-74202.

MODEL

APPLICATION
MODEL

NO JIC NO DESCRIPTION QTY REMARK

K3V180DT

SK400-2
HD1250V2
S330
S360
S450
SE350
SE450
R360
R420
1 J113180-0-20R CYL/BLOCK&VALVE PLATE RH 1 609-74122..
1 J113180-0-20L CYL/BLOCK&VALVE PLATE LH 1 609-74123..
2 J113180-0-291 BLOCK SPRING 9 609-74212..
3 J113180-0-292 SPACER 1 609-74213..
4 J113180-0-110 SET PLATE&BALL GUIDE 1  
5 J113180-0-010 PISTON SHOE SET (9PCS/SET) 9 609-75300..
6 J113180-0-131 SHOE PLATE 1 619-31628..
7 J113180-0-400 SWASH PLATE&SUPPORT 1 609-74115..
8 J113180-0-51F.. SHAFT FRONT (Z=17) 1 609-74201..
8 J113180-0-51F-1 SHAFT REAR (KB) 1  
9 J113180-0-51B.. SHAFT REAR 1 609-74202.