Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0903490388

  Admin

  24/01/2017

  4 nhận xét

Bình luận (4)

Minh co may ep nhom phe lieu,minh dang dung đông cơ 30kw.970rm keo bom cong 107cc.cho minh hoi tai sao ap suat len den 280 la dong co cua minh đưng lai.minh muon tang ap suat len 350 thi lam nao dc nhi.ai co kinh nghiem chi cho minh voi

11/08/2017

Mjnh su dung may khoan tu hanh su dung thuy luc van hanh toan bo nhug gio bom thuy luc cua may mjnh bj mat het ap suat moi nguoi co kjnh nghjem ve van de nay ko chi xjn y kjen voi ak

16/06/2017

Viết bình luận

Vui lòng nhập thông tin đầy đủ *